SEO Ordbog

SEO Ordbog

SEO Ordbog

Når man arbejder med søgemaskineoptimering (SEO) kan man støde på et eller flere ord, som man aldrig nogensinde har set før. Vi skabte derfor denne ordbog for at hjælpe dig med at kunne danne et overblik over de mest almindelige udtryk med en dertilhørende kort beskrivelse. Vi håber, at du nyder godt af ordbogen, og at den hjælper dig et skridt på vejen mod at blive en SEO ekspert!

301 redirect

En 301 redirect er en permanent omdirigering fra én URL til en anden. Det er som regel denne slags omdirigering, der er bedst at bruge i en SEO sammenhæng, da du herved bevidst fortæller Google og andre søgemaskiner, at link juicen skal tildeles den URL, der omdirigeres til. Tallet 301 er en af de mange statuskoder, som HTTP (HyperText Transfer Protocol) kan svare tilbage med, når der foretages en forespørgsel til en webserver.

302 redirect

En 302 redirect er en midlertidig omdirigering fra én URL til en anden. Ved brug af denne omdirigering fortæller man søgemaskiner, at man ikke ønsker at videregive linkjuice til den omdirigerede URL i  lige så høj grad som en 301 redirect ville have gjort. Selvom en 301 redirect næsten er at anbefale i alle tilfælde kan der være situationer, hvor en 302 redirect er det bedste valg. Eksempelvis hvis man er i gang med en større omstrukturering på ens hjemmeside, og derfor har behov for at flytte indhold rundt.

404 fejl

En 404-fejl opstår, når webserveren ikke kan svare tilbage med en ressource, der svarer til forespørgslen. 404 er derfor synonymt med, at en side eller en fil ikke kan findes. I et SEO øjemed er det vigtigt at holde øje med potentielle 404-fejl. Selvom de ikke skader din rangering direkte, kan det have en indflydelse på dine såkaldte metrics, da en bruger hurtigt kan forlade din hjemmeside, hvis personen præsenteres for en 404-side i stedet for det ønskede indhold.

500 server fejl

En fejlkode af kategori 500 betyder, at webserveren ikke er i stand til at behandle forespørgsler. Det kan eksempelvis være fordi serveren oplever tekniske problemer, eller er blevet lukket ned. Endvidere fortæller 500 koden, at forespørgslen fra klient siden var OK, men at serveren ikke kunne besvare forespørgslen i tide. Er serverens ”downtime” kun midlertidig kan man benytte sig af en 503 HTTP kode, som fortæller søgemaskiner, at hjemmesiden snart er oppe at køre igen, og at de derfor skal vende tilbage for at indeksere snarest.

A/B testing

A/B testing er en måde, hvorpå man kan finde ud af, hvilken slags brugergrænseflade der fungerer bedst. Man sammenligner to varianter af en hjemmeside til de brugere, der besøger hjemmesiden. Herefter kan man se på de data, testen giver. Den variant der giver den bedste konvertering, engagement eller tilsvarende parameter vælges.  Denne form for testing kaldes også for split testing.

Above the Fold

Begrebet her er taget fra nyhedernes verden, og har mere eller mindre samme betydning. Above the Fold hentyder til alt det, som en bruger øjeblikkeligt præsenteres for, når de lander på hjemmesiden.  Sagt på en anden måde er det hvad brugeren ser, inden personen begynder at scrolle. Begrebet er derfor en del af de user experience overvejelser man skal have sig i tankerne, når ens hjemmeside skal designes: hvad ønsker man, at brugeren skal se med det samme?

Det er især vigtigt i forbindelse med SEO, da man skal hige efter at have sine besøgende så lang tid på hjemmesiden som muligt. Førstehåndsindtrykket betyder derfor en hel del, da den besøgende ellers blot vil klikke sig tilbage, og vælge en mere præsentabel hjemmeside.

AdWords

Google Ads (tidligere kendt som Google AdWords) er Googles egen reklameservice, hvor annoncører kan betale for at blive eksponeret over for relevante kunder. AdWords tilbyder services såsom PPC (Pay-Per-Click) og CPA (Cost-Per-Acquisition), hvilket er virksomhedens primære indtægtskilde. Annoncører sætter et budget til annoncering og betaler kun, hvis kunder klikker på annoncen. Som navnet antyder, er AdWords meget centreret omkring søgeord. Søgeord har forskellige priser afhængig af søgevolumen samt konkurrence, hvilket Google selv udregner på baggrund af komplekse algoritmer. At vælge de rigtige søgeord er derfor lidt af en videnskab, og forudsætter som regel at man har lavet en grundig søgeordsanalyse. Hvis du er i tvivl om, hvordan benytter AdWords står vi altid klar til at hjælpe dig med opsætning af AdWords kampagner, rapportering samt løbende optimering.

Algoritme

En sekvens af hændelser, som er forudbestemt. I SEO verden findes der mange algoritmer, som har indflydelse  på, hvordan en hjemmeside skal søgemaskineoptimeres. Blandt de mest populære algoritmer findes Google Penguin, Google Panda, Google Hummingbird samt Google Pigeon. Hvordan disse algoritmer virker er en forretningshemmelighed, men deres primære opgave er at fange de personer, der prøver at snyde sig frem i rankings.

ALT tag

Alt tagget er en del af et <img> tag i HTML kode. Formålet med dette ”tag” er at beskrive billedet med tekst, således søgemaskiner kan finde ud af, hvad billedet illustrerer. Søgemaskiner kan kun forstå kode, og det er derfor vigtigt at have en velskrevet alt-tekst til hvert billede for at få maksimal SEO-værdi. Den nemmeste måde at skrive en alt-tekst på, er at forestille sig, at man skal beskrive billedet til en blind person.

Ankertekst

Ankerteksten er det stykke tekst, som du kan klikke på for at komme videre til en ny kategori eller hjemmeside. Ankerteksten er typisk understreget og i farven blå (det kan dog ændres): eksempel. Det er vigtigt at lave ordentlige ankertekster, når man udfører søgemaskineoptimering. Søgemaskiner og brugere skal kunne forstå hvilken relation ankerteksten og linket bag har med hinanden.

Backlink

Et backlink er et link fra én hjemmeside til en anden. Backlinks er meget vigtige i en SEO-sammenhæng, da links mellem hjemmesider fungerer som et troværdighedsstempel. Jo flere links man har fra anerkendte hjemmesider, desto højere vil ens egen hjemmeside blive løftet. Ifølge Google skal backlinks dog fremkomme naturligt uden nogen manipulation, hvorfor man ikke bør snyde, herunder ved at betale for dem.

Bing

Bing er Microsofts søgemaskine. Selvom den måske er relativt ukendt uden for Amerika, sidder Bing på ~5% af det globale søgemaskinemarked. Søgemaskineoptimering for Bing er mere eller mindre ens sammenlignet med Googles, men der er stadig små afvigelser, som man bør være opmærksom på. Den bedste måde at danne dette overblik er ved at læse Bings webmaster guidelines. Har du interesse i at annoncere ved hjælp af Bing anbefaler vi, at du tager et kig på vores side omkring opsætning af Bing Ads.

Black Hat SEO

Inden for mange erhverv skelnes der som regel mellem tre typer hatte: white hat, grey hat og black hat. Også i SEO verden er disse kategorier til stede. Black Hat SEO handler om at udnytte de gråområder og huller, der er i Googles algoritmer for at opnå hurtige placeringer. At benytte sig af denne form for SEO er særdeles high risk, men kan samtidigt give high reward – omend i en kort tidsperiode.  Benytter man sig af denne form for SEO kan man lynhurtigt opnå topplaceringer hos søgemaskinerne, men samtidigt øges ens chancer for at blive opdaget og dermed straffet eksponentielt.

Blog

Internettet består af et harmonisk forhold mellem hyperlinks og indhold. En blog er en hjemmeside, eller en del af en hjemmeside, hvor en eller flere personer udgiver indhold regelmæssigt. Typisk er bloggens indhold centreret om et emne eller fokusområde, hvor interesserede læsere kan følge med og blive klogere. Blogs er utrolig vigtige i en SEO-sammenhæng, da Google anser regelmæssig udgivelse af indhold som positivt. Dette er blandt andet en af grundene til, at mange virksomheder i dag har en blog, hvor de udgiver indhold, som kan være af interesse for deres kunder.

Bounce rate

En bounce defineres af Google som en besøgende, der kun kigger på den første side af din hjemmeside før brugeren er væk igen. Bounce raten udregnes herefter på baggrund af alle disse registererede bounces divideret med antallet af totale registerede visninger. En høj bounce rate er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis man har opbygget sin hjemmeside efter one-page princippet. Er ens hjemmeside derimod mere traditionelt opbygget efter kategorier og sub-pages er en høj bouncerate skadelig, da det antyder at brugeren forlader hjemmesiden inden personen får kigget sig rundt.

Bridge page

Bridge Pages er en del af black hat SEO, da det går imod Googles retningslinjer om at give brugere en kvalitetsrig oplevelse, når de bruger søgemaskinen. Bridge Pages’ eneste formål er at videreføre trafik fra én hjemmeside til en anden uden at indeholde noget meningsfyldt indhold (ud over måske at være plastret til med reklamer). Bridge Paging adskiller sig fra Affiliate Marketing ved at AM dækker over flere ting end blot at få trafik overført.  Da Bridge Pages er bandlyst af Googles søgemaskine forsøger ejerne som regel at få trafik på siden ved at imitere populære navne såsom:

Yuotube.com

Fcebook.com

Gogle.com

 

Brudte links

Brudte links er noget, som enhver SEO-ekspert konstant er på udkig efter. Et brudt link findes som regel i ankertekster, der ikke længere linker til en ressource på hjemmesiden eller serveren, hvilket resulterer i en 404-fejl.  Et brudt link kan være ganske skadeligt for ens rangering hos søgemaskinerne, da brugere som regel leder andetsteds, hvis de oplever at et eller flere links på en hjemmeside ikke fører nogen vegne. Der findes mange forskellige værktøjer, som kan holde øje med, hvorvidt din hjemmeside har brudte links. Et eksempel på et sådant værktøj er deadlinkchecker.com.

Call-to-Action

Et Call-to-Action er som navnet antyder en måde, hvorpå hjemmesider forsøger at få læseren til at gøre noget. Tanken bag er som regel at få brugeren til at melde sig til et nyhedsbrev, bede om en opringning eller kontakte hjemmesiden. Måden hvorpå man laver CTA er utrolig vigtig, da det er her, man har mulighed for at lave en besøgende om til en konverterende kunde, som skaber omsætning. At tage et grundigt kig på sine CTAs er derfor en naturlig del af at lave konverteringsoptimering, da der typisk kan laves A/B tests eller andre tweaks for at finde ud af, hvilke slags CTA der konverterer bedst.

Canonical tag

Canonical tagget bruges til at fortælle søgemaskiner at flere forskellige URL er de helt samme, hvorved man undgår at blive straffet for duplicate content. At benytte sig af dette tag svarer til at lave en 301 redirect, uden rent faktisk at omdirigere læseren fra én URL til en anden. Tagget kan enten tilføjes i HTML-koden eller i HTTP headeren.

Cloaking

Cloaking betyder at man viser forskelligt indhold alt afhængig om man får besøg af en søgemaskine eller en reel bruger. Denne teknik bliver som regel brugt i black hat SEO øjemed, og kan bruges til at snyde søgemaskiner til at give ens hjemmeside en højere ranking end man egentlig fortjener baseret på det indhold, brugeren bliver præsenteret for.

CMS (Content Management System)

Som navnet antyder, bruges et CMS til at oprette og redigere i digitalt indhold. Der findes utallige systemer, som kan hjælpe med dette, men et af det mest kendte CMS er WordPress. Et CMS er også et vigtigt værktøj når det kommer til SEO arbejde, da man i WordPress eksempelvis kan hente et plugin såsom Yoast, der hjælper dig med at optimere dit indhold før det udgives. Hvis du allerede benytter WordPress som dit CMS anbefaler vi, at du tager et kig på WordPress SEO optimering, da en komplet optimeret WordPress side kan give dig endnu bedre resultater.

CPA

CPA, eller Cost Per Acquisition er en prismodel, hvor annoncøren betaler for en bestemt konvertering, eksempelvis et salg eller tilmelding til et nyhedsbrev. Fordelen ved CPA er, at annoncøren kun betaler for annoncen, når den ønskede konvertering sker.

CPC

Modast CPA handler Cost Per Click, eller Pay-Per-Click, om at annoncøren betaler hver gang der klikkes på annoncen. CPA og CPC er de to primære services, som AdWords udbyder og det er også disse to, der hyppigst ses inden for online marketing.

CPM

CPM, eller Cost Per Mille, er også en udbredt måde at måle omkostninger i forbindelse med annoncering online. CPM baserer sig på annoncørens omkostninger per tusinde besøgende fra annonceringen. CPM bruges især til at sammenligne omkostninger for forskellige annonceringskampagner på forskellige platforme.

Crawl

Crawling er en af de mest fundamentale begreber inden for SEO. At crawle betyder basalt set at en robot (typisk Googles) kravler rundt på din og andres hjemmesider ved at følge de links, der er at finde. Det er blandt andet derfor, at man skaber et sitemap, da det letter robotternes arbejde ved at give et overblik over sidens sammensætning. Det er også i forbindelse med crawling, at en hjemmesides backlink profil bliver gennemgået, hvilket er en vigtig faktor inden for ranking.

CRO

CRO (Conversation Rate Optimization / konverteringsoptimering) er ligesom SEO en måde, hvorpå man optimerer ens hjemmeside. I stedet for at fokusere på venligheden over for søgemaskiner fokuserer man her på konverteringsoptimering. Optimeringen finder blandt andet sted på baggrund af analyseværktøjer samt user feedback. SEO og CRO går som regel hånd i hånd, da man med en veludført SEO tiltrækker en stor mængde trafik ind, hvor ens CRO skal sørge for at denne passive trafik bliver til værdifuld konvertering, der løfter hjemmesidens omsætning.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) er et sprog, som hjælper med at designe den visuelle stil på hjemmesider og brugergrænseflader som er skrevet i HTML. CSS og HTML fungerer i et harmonisk forhold, idet CSS bruges til det rent stilistiske, hvor HTML indeholder struktur samt tekst.

CTR

CTR (Click-through Rate) fortæller om den mængde brugere, der klikker sig videre vha. et link i forhold til den totale mængde brugere der har set et stykke indhold. CTR bruges eksempelvis i  e-mail kampagner. En mail der når ud til 1000 personer kan have en CTR på 10%, såfremt  100 af disse personer trykker på et Call-To-Action inde i mailen.

DNS (Domain Name Server)

En domænenavnserver er hvad HTTP kommunikerer med, når den skal finde et domænes IP adresse. Man kan sammenligne DNS med et opslagsværk, hvor alle internettets hjemmesiders IP-adresse findes. HTTP tjekker først, hvorvidt brugeren har det pågældende domæne i sin cache (tidligere besøgt), og hvis det ikke er tilfældet kommunikerer protokollen med DNS for at finde den korrekte IP-adresse, før brugeren sendes den rigtige vej.

Domæne

Et domæne er betegnelsen for den unikke adresse der hører til en hjemmeside. Ethvert registreret domæne tilføjes til DNS. Ved at gøre brug af domæner skjuler man de tekniske og svært forståelige IP-adresser, og giver dem i stedet et mere letlæseligt navn, som er nemmere at huske for mennesker. I Danmark har vi en administrator, der holder styr på alle .dk (Top Level Domain) domæner. Da det kun er muligt at leje et domæne (og dermed ikke købe/eje) foregår al domæneregistrering mm. igennem Punktum dk (tidligere kendt som DK Hostmaster).

Duplicate content

Duplicate content er en af de ting man som hjemmesideejer helst skal undgå, når man laver og udgiver indhold. Optræder det samme stykke indhold på det samme domæne to eller flere gange, defineres det som duplicate content. Duplicate content kan have en indflydelse på ens rangering hos søgemaskiner, da de ikke ønsker at præsentere læsere for to URLs der er fuldkommen identiske indholdsmæssigt. Det kan betyde at begge URLs får en dårligere rangering. Man kan løse et duplicate content problem ved at benytte sig af 30x redirection  eller canonical tagget.

Geo targeting

Geo targeting handler om at præsentere indhold for brugere alt afhængigt af, hvor de befinder sig i verden – netop dette har ført til begrebet lokal SEO. Du har måske oplevet, at du får annoncer fra dit lokalområde, når du benytter Googles services eller at dit bynavn optræder som filter på Snapchat. Et andet eksempel kan være, når du får beskeden om, at en YouTube video ikke kan vises på baggrund af det land du befinder dig i. Geo targeting benyttes endvidere i marketingskampagner, hvor man kun ønsker at vise annoncer til personer i bestemte områder.

Google

Moderen af alle søgemaskiner og drivkraften bag størstedelen af online marketing samt optimering. Googles slogan ”Don’t be evil” er gennemsyrende for alle de retningslinjer, der siden virksomhedens begyndelse i 1998, er blevet udgivet. Google revolutionerede internettet i de tidlige 00’ere, da de trådte foden i jorden, og bestemte sig for at gøre noget ved den tilstand, som internettet var i. På det tidspunkt mindede internettet om det vilde vesten, hvor alle spammede sig til tops. Google indførte retningslinjer for at give dets brugere en fyldestgørende oplevelse samt sørge for at præsentere det rigtige indhold. Dette gav Google positionen som markedsleder, og de har beholdt den lige siden.

Google Analytics

Analytics er et gratis værktøj som Google tilbyder til alle hjemmesideejere, såfremt de ønsker det. Analytics bruges til at overvåge en hjemmesides trafik, og på den måde hjælpe ejerne med at forstå, hvilket publikum der færdes på deres side. Da det er en Google service er Analytics integreret sammen med AdWords, og de to services går hånd i hånd når man skal udføre sin online marketing-strategi. Hos Jaskov Consult er vi eksperter i dette, og vi står derfor klar til at give dig hjælp med opsætning af Google Analytics.

Googlebot

Googlebot er Googles egen robot, som crawler hjemmesider på internettet. Googlebot følger en kompleks algoritme, som hjælper den på rette vej, når den skal finde nye hjemmesider såvel som at opdatere ”gamle”. Ønsker man ikke at få besøg af Googlebot på specifikke steder på ens hjemmeside, kan man benytte sig af HTML-tags eller robots.txt.

Google Panda

En af Googles mange ændringer i algoritmen, denne udgivet i februar 2011. Panda holder et vågent øje med hjemmesiders ageren, og giver hjemmesider med mangelfuldt indhold eller generel dårlig kvalitet en lavere rangering end de kvalitetsbevidste hjemmesider. Specielt ”content farms” med henblik på Black Hat linkbuilding blev hårdt straffet af Panda.

Google Penguin

Penguin ændringerne blev udgivet i 2012, og er stadig frygtet af mange black hat SEO udøvere. Formålet med Penguin opdateringen var at forværre rangeringen blandt de hjemmesideejere, der overtrådte Googles Webmaster Guidelines. Penguin bliver fortsat opdateret af Google, og algoritmen bliver derfor hele tiden bedre og bedre til at finde dem, der forsøger at snyde sig til en bedre placering.

Google Search Console

Search Console er ligesom Google Analytics en fuldkommen gratis service, udbudt af Google. Den kan blandt andet bruges af hjemmesideejere til at tjekke, hvorvidt en ny side er blevet indekseret af Googles søgemaskine. Endvidere indeholder denne Search Console mange forskellige webmaster tools, som kan hjælpe dig med at administrere din hjemmeside ift. Googles retningslinjer.

Google Hummingbird

Denne algoritmeændring blev udgivet i 2013. Hvor Penguin og Panda-ændringerne handlede om at slå ned på dårlige hjemmesider og snydepelse, centrerer Hummingbird sig mere om at kunne forstå kontekst samt synonymer under søgninger, for at forbedre brugeroplevelsen indirekte. Derfor havde denne ændring ikke en særlig stor effekt på SEO i forhold til de to tidligere algoritmeændringer. Dog kan det påpeges, at long-tail søgeord blev mere interessant at kigge på, netop fordi Hummingbird gjorde søgealgoritmen i stand til at forstå konteksten bag.

HTML

Et af de vigtigste sprog på Internettet må siges at være HTML. Alle hjemmesider du besøger indeholder HTML i en vis grad, og sammen med CSS samt JavaScript udgør de tre sprog fundamentet for at mennesker let kan interagere med hjemmesider på internettet. Det er endvidere ved hjælp af HTML, at man kan udføre en teknisk SEO analyse, hvor de forskellige HTML-tags har unikke Best Practices. Disse Best Practices kan du læse nærmere om i vores guide om, hvordan man udfører en teknisk analyse ved hjælp af Screaming Frog SEO Spider værktøjet.

Indeksering

At en hjemmeside bliver indekseret betyder basalt set, at Google eller en anden søgemaskine lagrer hjemmesiden i deres database, således søgemaskinen lynhurtigt kan finde frem til din eller en anden hjemmesides informationer, når der bliver bedt om det. Indekseringen er utrolig vigtig, da det er her, at en hjemmeside bliver synlig i SERP, og det er endvidere også her, at et godt stykke SEO-optimeringsarbejde bærer frugt. Ønsker man at undgå at visse sider bliver indekseret på ens hjemmeside kan man benytte sig af robots.txt eller HTML-tags.

Indgående links

Som navnet antyder, er et indgående link når man har et link, som peger fra en anden hjemmeside til din. Det er indgående, fordi der bliver peget mod din side. Det er netop disse links, som er meget værdifulde at få i forbindelse med SEO el. linkbuilding. Jo flere af disse du har, desto mere troværdighed anser søgemaskiner dig for at have. I et humant perspektiv løfter det også din organiske trafik, da flere nysgerrige læsere vil klikke sig videre på linket, som fører dem over til din hjemmeside.

Interne links

Interne links er som navnet antyder links, der peger hen imod en ressource inden for det samme domæne. Det kan eksempelvis være links i en menubar, som hjælper læseren med at navigere rundt på hjemmesiden eller et link i en artikel, som peger mod en ældre artikel på selvsamme side. Det kan også være et Call-To-Action, som fremskynder en potentiel konvertering.

JavaScript

JavaScript er et af de mest anvendte programmeringssprog, og med god grund. Sammen med CSS og HTML udgør det nemlig fundamentet for brugervenlige hjemmesider på Internettet. JavaScript har blandt andet den funktion at kunne manipulere med HTML og CSS elementer, således hjemmesider opfører sig dynamisk efter brugerens input. Et eksempel er, når du minimerer et chat-vindue på Facebook. Her er det JavaScript-kode, der sørger for at vinduet bliver minimeret.

Keyword

Et keyword er ekstremt vigtigt, når det kommer til SEO og AdWords. Keywords, eller søgeord, formål er at beskrive en hjemmeside eller artikels indhold. Grunden til dette er, at søgemaskiner basalt set gennemtrevler deres databaser i forhold til hvad brugeren har indtastet af søgeord i søgefeltet. Herefter matcher søgemaskinerne, ved hjælp af en kompleks algoritme, brugerens input til de mest relevante hjemmesider. I dag er der dog langt flere parametre, som indgår i algoritmen, men tilbage i de tidlige 00’ere var det sådan, at søgemaskiner fungerede. For at finde de bedste keywords kræver derfor i dag en del mere, hvorfor det er en god idé at lave en grundig søgeordsanalyse idet man ved sådan en analyse gennemgår konkurrence på udvalgte søgeord, søgevolumen samt AdWords priserne. Disse tre parametre er især vigtige at få kigget på, da de har en afgørende indflydelse på, hvordan du vil komme til at ranke organisk såvel som ved brug af reklamer. Ønsker du at lære mere omkring søgeordsanalyse anbefaler vi, at du tager et kig på vores guide omkring, hvordan man laver en søgeordsanalyse. Ønsker du et godt gratis værktøj til at arbejde med søgeord, så kan vi anbefale dette gratis keyword wrapper tool (som vi forøvrigt selv har udviklet, og som vi selv bruger rigtig meget).

Keyword density

Keyword density fortæller noget om, hvor mange gange et specifikt søgeord optræder i forhold til den totale mængde ord i et stykke tekst. Netop denne tæthed af søgeord er noget, som søgemaskiner bruger til at finde ud af, hvor relevant en hjemmeside er i forhold til en brugers søgning.

Keyword stuffing

Keyword stuffing vil sige at man propper sin hjemmeside med søgeord, således søgemaskinernes algoritmer får indtrykket af at din hjemmeside er utrolig relevant for netop det søgeord, som brugeren søger efter. Som regel fylder black hat SEO-eksperter hjemmesider med mange forskellige keywords, så hjemmesiden optræder i mange SERPs. Google holder dog et vågent øje med denne form for black hat SEO, og Penguin opdateringen har medført, at keyword stuffing meget hurtigt bliver straffet.

Konvertering

En konvertering kan være mange ting, men i bund og grund handler det om at få ens læsere til at fuldføre en specifik handling. Har man et ønske om, at ens læsere skal tilmelde sig et nyhedsbrev, opnår man én konvertering, når en læser trykker på knappen og tilmelder sig nyhedsbrevet. At kunne opnå en høj konverteringsrate er derfor meget vigtigt, da det som regel hænger sammen med at få et løft i sin omsætning eller få flere tilbagevendende læsere til sin hjemmeside. Hvis du vil lære mere om konverteringer anbefaler vi at du besøger vores dedikerede side, hvor vi også tilbyder dig hjælp til konverteringsoptimering.

KPI

Key Performance Indicator er et særdeles brugt begreb inden for alt, der har med forretning at gøre. En KPI muliggør et empirisk grundlag for at måle og veje den indsats, som en virksomhed har sat sig for øje. Ved at benytte en KPI kan man sætte sig mål, og på den måde evaluere, i hvor høj grad man nåede disse retrospektivt. I en online marketing kontekst kan det være antal konverteringer per måned, vækst i trafik på siden eller rangering i søgeresultaterne.

Landing page

En landing page, på dansk destinationsside, er en enkelt side som dukker op, når en bruger trykker på en annonce eller et søgeresultat. Denne destinationsside har til formål at forøge chancen for en konvertering ved at udvide den mængde information brugeren initielt får i søgeresultaterne. A/B testing er som regel hyppigt anvendt inden for landing pages, for at sikre at man som annoncør har den bedst mulige chance for at opnå en konvertering. Førstehåndsindtrykket gælder i særdeleshed her.

Link

Et link på Internettet kan sammenlignes med et led i en halskæde. Internettet hænger sammen på baggrund af disse led, og er måden hvorpå brugere samt søgemaskiner navigerer rundt på diverse hjemmesider. Når man på Internettet snakker om links, omtales de oftest som hyperlinks. Disse hyperlinks skabes ved hjælp af HTML-kode, hvor man angiver en ankertekst såvel som en destination. Farven og udseendet af disse hyperlinks kan redigeres ved hjælp af CSS.

Link bait

Link bait handler om at skabe indhold på din hjemmeside, som forårsager at andre hjemmesider deler dit indhold helt naturligt, hvilket også kaldes for et earned link. Link bait er derfor ikke en dårlig ting, idet man som regel skal skabe et helt fantastisk stykke indhold før det kan fungere som lokkemad. Eksempler på dette er tidsløst indhold, såsom et opslagsværk over forskellige begreber, infografikker eller spil/quizzer.

Link building

En af de vigtigste discipliner inden for off-site SEO er det såkaldte linkbuilding. Link building går ud på at bygge links således ens backlink profil bliver stærkere, hvilket Google og andre søgemaskiner belønner ved at rangere dig højere i søgeresultaterne. Da Google ikke ønsker man aktivt manipulerer med backlink profilen er link building i noget af en gråzone, og det er derfor vigtigt, at man er meget påpasselig med, hvordan dette udføres. En af de bedste måder at undgå en straf imens man linkbuilder, er at sørge for, at man kontinuøst skaber kvalitetsindhold, som skaber værdi for læsere og ikke blot er til stede for at behage robotter. Alt dette skriver vi meget mere om i vores komplette guide omkring linkbuilding.

Link juice

Link juice er et begreb, som benyttes af SEO-eksperter imellem. Når man omtaler link juice påpeger man den værdi, der ligger i et link fra en værdifuld hjemmeside. Et link fra Berlingske til ens hjemmeside vil eksempelvis indeholde en meget høj mængde linkjuice, hvor et link fra en nystartet hjemmeside vil indeholde en meget ringe mængde linkjuice. Herudover omtaler man også linkjuice, når man foretager internal linking på ens hjemmeside. Da det typisk er ens homepage, der indeholder mest linkjuice, kan det være fordelagtigt at fordele noget af denne linkjuice ved at have interne links der peger videre mod mere ”tørre” områder på ens website.

Meta description

En meta beskrivelse er en stor del af SEO-arbejdet, idet man ved hjælp af en sådan meta beskrivelse giver søgemaskiner og mennesker et referat af hvad en enkelt side handler om. Meta beskrivelsen er hvad man ser under overskriften i søgeresultaterne, og det er derfor vigtigt at den er velskrevet, da den fungerer som en slags lokkemad over for potentielle læsere. Da søgemaskiner dikterer forskellige Best Practices inden for den optimale længde er det en god idé at sætte sig ind i retningslinjerne før man skriver meta beskrivelserne til ens sider på hjemmesiden.

Nofollow

Nofollow er en attribut, der kan tilføjes til et HTML link tag, således man signalerer til søgemaskiner, at man ikke ønsker at tilegne et eller flere links troværdighedsstemplet fra ens hjemmeside. På den måde kan man tillade fremmede brugere at dele så mange links de ønsker uden at skulle stå til ansvar, hvis noget af indholdet de deler overskrider Googles retningslinjer. Eksempler på dette er i forskellige foraer og på Facebook.

Noindex

Noindex tilføjes som et metatag i relevante HTML dokumenter for at signalere til Google og andre søgemaskiner, at man ikke ønsker at den pågældende side indekseres. Sagt med andre ord skjuler man herved siden, så den ikke kommer til at dukke op i søgeresultaterne, når brugere søger med relevante søgeord. Dog skjules siderne ikke for brugere, hvis de selv finder frem til siden ved at navigere vha. links.

Off-Page SEO

Off-Page SEO handler om at styrke ens hjemmesides rangering i søgeresultaterne ved at benytte indirekte optimeringsteknik. Dette gøres ved at øge offentlighedens kendskab til ens hjemmeside igennem linkbuilding og tilstedeværelse på sociale medier. Off-Page SEO foretages som regel efter On-Page SEO, da man helst skal sørge for, at ens hjemmeside er klar til at modtage en øget mængde trafik, da arbejdet ellers vil være spildt.

On-Page SEO

On-Page SEO handler om at optimere ens side, såfremt alt er helt i tip-top stand jf. Googles –og andre søgemaskiners retningslinjer. Det kan eksempelvis være ved at sørge for, at ens tekst på hjemmesiden er læsbar og interessant for potentielle læsere med velskrevet søgeordsoptimeret tekst med præcise H1-tags og en god meta beskrivelse for hver side. Endvidere kan man optimere teknisk ved at sørge for at have et responsivt design og hurtige load times, da det også er noget, som Google rangerer efter.

PageRank

PageRank er en af de ranking factors, som Google bruger til at bestemme, hvor din side skal være placeret I SERP. Førhen var PageRank offentligt tilgængeligt for alle på nettet. Skalaen gik fra 0-10, og hjemmesider såsom facebook.com, google.com og twitter.com havde PageRanks på 9-10. Andre hjemmesider lå generelt  lavere, alt afhængig af hvor mange indgående links de havde. I dag er PageRank skjult for offentligheden, så kun Google har adgang til denne information, men den er stadig en vigtig del af rangering i SERP. PageRank lægger sig meget tæt op ad begrebet linkjuice, idet man før i tiden snakkede om at man passerede PageRank fra én side til en anden, når man linkede.

PPC

Pay-Per-Click er en af de services, som Google AdWords tilbyder annoncører. PPC fungerer ved at annoncøren vælger søgeord ud fra det aftalte budget, hvorefter annoncøren betaler Google eller en anden udbyder, hver gang en kunde klikker på annoncen indeholdende søgeordet. PPC fungerer i dag på to forskellige måder. Enten aftaler man på forhånd en bestemt pris for et søgeord, eller også indgår annoncørene i en auktion, hvor annonceudbyderen vælger de annoncører, der tilbyder den højeste pris.

Redirect

At foretage en redirection vil sige at man omdirigerer fra én ressource til en anden. En analogi fra det virkelige liv kan være at trafikken ved hjælp af vejskilte bliver omdirigeret en anden vej i tilfælde af vejarbejde af midlertidig eller permanent karakter. Internettets primære kommunikationsprotokol, HTTP, indeholder mange forskellige statuskoder, men de to mest almindelige i forbindelse med redirection er de såkaldte 301 –og 302 redirects. Disse statuskoder fortæller henholdsvist at ressourcen er flyttet permanent eller midlertidigt.

Robots.txt

Robots.txt er, som navnet antyder, en tekstfil som webmastere kan redigere i for at fortælle søgerobotter, hvordan de skal crawle og dermed indeksere den pågældende hjemmeside. Denne tekstfil er ekstremt nyttig i tilfælde af at man har sektioner af sin hjemmeside, som man ikke ønsker skal optræde i SERP. Ud over at kunne ekskludere kategorier, hele URL’er eller bestemte filtyper kan man sågar også opsætte forskellige regler alt afhængig af hvilken søgerobot hjemmesiden får besøg af.

Script

Et script er en sekvens af kodelinjer, som bliver eksekveret af et stykke software uden kompilation. Herved adskiller scripts sig fra andre kodesprog, idet kodesprog såsom Java, C og Python skal kompileres af computeren før de kan anvendes. Scripts er derfor hyppigt anvendt på internettet, da browsere kan køre disse scripts uafhængigt af styresystemet. Det mest populære scripting-sprog på internettet kan siges at være JavaScript.

SEM

Search Engine Marketing adskiller sig fra SEO, da man i stedet for at fokusere på den organiske vækst som ens mål, lægger sit fokus på betalte annoncer for at drive trafik ind på ens hjemmeside. Typisk blander man dog SEM og SEO sammen, for at opnå de bedste resultater. Betaler man en masse penge på AdWords uden at have en korrekt optimeret hjemmeside, er det mildt sagt et spild af penge, da den øgede mængde trafik højst sandsynligt ikke resulterer i flere konverteringer.

SEO

Søgemaskineoptimering (på engelsk Search Engine Optimization) er kunsten i at kunne optimere ens hjemmeside på mange forskellige parametre, således ens trafik øges organisk. SEO kan både foretages On-Site samt Off-Site, og handler både om at kunne præsentere en brugervenlig brugergrænseflade, så ens besøgende let kan få adgang til den ønskede information. Herudover handler SEO om at strukturere sin HTML-kode og andre tekniske omstændigheder, så søgemaskiner uden problemer kan finde ud af, hvad din hjemmeside tilbyder af ressourcer. Vi har skrevet en uddybende guide omkring SEO, der indeholder alle de nødvendige fagtermer samt redskaber, så du kan komme i gang med at SEO optimere.

SERP

Søgeresultaterne (på engelsk Search Engine Results Page) er hvad der fremkommer hos søgemaskinerne, efter en bruger har indtastet et eller flere søgeord. Ud over at indeholde de organiske søgeresultater vil en SERP typisk også have en eller flere annoncer over de organiske resultater for at lokke brugeren til at klikke på disse først. Flere statistikker viser, at brugere er mest tilbøjelige til at klikke på de første tre resultater i de organiske resultater, hvorfor SEO er blevet en vigtig del af enhver seriøs hjemmeside.

Sitelinks

Sitelinks er en vigtig indikator af troværdighed, da det ikke er noget man selv kan tilføje til SERP. I stedet optræder sitelinks kun, hvis Googles algoritme selv tilføjer dem. At de bliver tilføjet forudsætter at ens hjemmeside har en vis mængde trafik, for at algoritmen kan indsamle nok data. Sitelinks bliver tilføjet ud fra hvad Google tror vil spare deres brugere mest tid – eksempelvis kan det for en restaurants hjemmeside være et sitelink til ”Book bord” siden i SERP.

Sitemap

Et sitemap er både til hjælp for brugere samt søgerobotter, selvom de typisk kun bruges i forbindelse med et crawl. Sitemappet viser alle sider på en hjemmeside samt relationen imellem dem, hvilket hjælper robotter med at forstå, hvordan hjemmesiden er opbygget. Heldigvis behøver man som hjemmesideejer ikke selv at sidde og opsætte et sitemap, da Google tilbyder en oversigt med værktøjer, der klarer det for en.

SMM

Social Media Marketing er en af de marketingsstrategier, som i det seneste par år har vundet meget momentum, idet sociale medier fortsat får en større og større betydning. SMM benyttes som regel i forbindelse med Off-Site SEO, idet man eksternt forsøger at lokke læsere til, i dette tilfælde på de sociale medier. En stor del af de aktive brugere på internettet er at finde på hjemmesider såsom Facebook, Instagram, Twitter og Youtube. Det er derfor en rigtig god idé at være aktiv på disse, eksempelvis ved at lægge indhold ud og interagere med sine kunder.

Søgemaskine

Søgemaskiner har været i brug lige siden internettet blev startet. I løbet af internettets levetid er søgemaskiner blevet langt mere raffineret og komplekse, men helt basalt er søgemaskiners opgave at besvare forespørgsler så akkurat som muligt. Det gør de ved hjælp af komplekse algoritmer, som bruger mange parametre til at matche kontekst og søgeord sammen med de indekserede hjemmesider de har i deres database. Dette er præcis hvorfor det er så vigtigt, at man får lavet en grundig søgeordsanalyse for at vide, hvordan man målrette ens indhold mod en eller flere specifikke målgrupper. Hvis du hjælper Google og andre søgemaskiner med at forstå din hjemmesides indhold bedre, vil de have nemmere ved at matche relevante brugere med dit indhold.

Søgeord

Den danske oversættelse af “keyword”. Søgeord er ”bread and butter” bag Google AdWords og samtidigt en vigtig del af On-Page SEO. Søgeord er et ord eller en sætning,  som Google og andre søgemaskiner bruger til at matche en brugers forespørgsel med relevante hjemmesider eller annoncer. At finde de helt rigtige søgeord kræver et grundigt forarbejde, og parametre såsom konkurrence, søgevolumen og AdWords pris kan have en stor indflydelse på, hvor godt du kommer til at ranke på disse søgeord; organisk såvel som i annoncer.

Teknisk SEO

Teknisk SEO omhandler alt det, som foregår mellem hjemmeside og søgemaskine. Her forsøger man optimere på ens HTML-kode samt indlæsningshastigheder, så søgemaskinen hurtigt får den nødvendige information om den pågældende hjemmeside der besøges. Ved at foretage teknisk SEO optimerer man også indirekte for mennesket, da man sørger for at søgemaskinerne let kan matche hjemmesiden til brugeres relevante forespørgsler, hvilket sandsynligvis giver et løft i trafikken på organisk vis. Typisk udfører man teknisk SEO ved hjælp af et eller flere værktøjer. Mange af de tekniske værktøjer laver automatisk en rapport til dig, hvorefter du kan tjekke af listen efterhånden som du går igennem rapporten. Hos Jaskov Consult supplerer vi de automatiske værktøjer og udfører en manuel teknisk analyse, for at få lavet en komplet teknisk vurdering af hjemmesiden. Vi anvender typisk værktøjet Screaming Frog SEO Spider, hvilket vi også har brugt til at skrive en guide om, hvordan laver en teknisk SEO analyse.

Title tag

Et title tag angiver overskriften af en side, og er samtidigt det der vises i SERP sammen med URL og metabeskrivelsen. At optimere ens title tag efter Best Practice er derfor utrolig vigtigt, da det er meningen at sidens overskrift skal være en kort akkurat beskrivelse af, hvad siden indeholder.

Udgående link

Et udgående link, er som navnet antyder, et link væk fra den hjemmeside eller ressource man i øjeblikket befinder sig på. At have en stærk backlink profil handler ikke kun om at have mange indgående links. Google og andre søgemaskiner ser nemlig også gerne, at man også linker ud mod andre hjemmesider, da det giver indtrykket af en organisk linkprofil, der ikke er blevet manipuleret med. Når du laver et udgående link fra din hjemmeside til en anden skal du beslutte dig for, om du vil lave et dofollow eller et nofollow link. Laver du et dofollow vil du overføre noget af din hjemmesides linkjuice (eller skjult PageRank) til destinationen. Hjemmesider såsom Facebook benytter nofollow på alle brugerkreerede links, da de ikke ønsker at tildele disse nogen autoritet.

URL

En URL betyder Uniform Resource Locator på engelsk og kan på godt dansk siges at være en webadresse. En URL hentyder til en specifik lokation på et netværk, og den mest almindelige URL syntaks ser således ud: https://www.eksempel.dk/, hvor http angiver protokollen og www.eksempel.dk er domænet som man ønsker at tilgå.

White Hat SEO

White Hat SEO handler udelukkende om at følge og overholde de retningslinjer, der er blevet fremsat af søgemaskiner. Herudover har man det største fokus på brugeroplevelsen, uden noget forsøg på at manipulere med rankings ved hjælp af de mere kontroversielle metoder. White Hat SEO er den mest langsommelige måde at skabe organisk vækst på, men er samtidigt den mest sikre.

Del denne artikel

Du ville måske også kunne lide

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere