Hvad er en Teknisk SEO Rapport?

teknisk seo rapport billede

Hvad er en Teknisk SEO Rapport?

En teknisk SEO rapport er en vigtig dokumentation, når en kunde skal præsenteres for optimeringspunkter på deres website. En sådan teknisk SEO rapport indeholder typisk en analyse, hvor vi ved hjælp af Screaming Frog SEO Spider værktøjet har crawlet kundens website og fundet relevante steder, hvor der kan optimeres.

Hvis du ikke har erfaring med at anvende det nævnte værktøj anbefaler vi, at du læser vores guide.

Endvidere fremvises rapporten altid i forlængelse af et excel-ark, som indeholder alle de berørte faner fra analysen.

En teknisk SEO rapport kan anses som en slags håndbog, hvor vi har skrevet løsningsforslag samt gode råd, som kan hjælpe kunden i gang med at implementere ændringerne, således søgemaskineoptimeringen kan eksekveres.

I denne guide vil vi vise, hvordan vi udarbejder en Teknisk SEO Rapport med udgangspunkt i vores eget website. Excel-rapporten tilknyttet denne artikel kan downloades, såfremt du ønsker at følge med i Excel samtidigt.

Step 1: Dan et overblik

Efter at have gennemført sit skan via Screaming Frog værktøjet gælder det om at finde hoved og hale i datasættet. Vi plejer at bruge ”Summary”-træet til at klikke os igennem de interessante kategorier, hvor der vælges og fravælges efter relevans for søgemaskineoptimeringen. De kategorier, der er særligt interessante eksporteres, behandles for at give kunden den bedst mulige chance for at danne sig et overblik og samles herefter i et samlet excel-ark, som i vores tilfælde ser sådan ud:

excel rapport

Bemærk at vi har samlet alle kategorier i excel-arket, hvor det er muligt at navigere rundt  – akkurat som det er lavet i Screaming Frog værktøjet, her fremkommer fanerne dog i bunden.

excel rapport kategorier

Forarbejdet i at lave en sådan Excel rapport ligger primært i at eksportere dataene fra Screaming Frog og herefter at slette de kolonner, som ikke er relevante for hjemmesidens analysegrundlag.

Som et eksempel vises ”Response Codes – Redirection (3xx)” i sin rå form taget direkte ud af værktøjet:

response-codes-3xx

Sammenlignet med billedet fra Excel rapporten fremkommer der her flere forskellige kolonner, som endnu ikke er blevet strukket ud. Som nævnt gennemgår vi disse og sletter dem, som ikke hjælper med forståelsen. I dette tilfælde fjerner vi ”Content”, ”Inlinks” og ”Response”. Dette er udført for alle faner, som er med i Excel rapporten.

I dette analyse-eksempel har vi taget 10 faner med, som hver især kort vil blive forklaret her:

http response codes

Denne kategori fortæller os, hvilket svar der kommer fra serveren, når en URL forespørges. I 3xx tilfældet betyder det, at der sker en redirection fra én URL til en anden.

Som regel er 3xx-responskoder ikke noget farligt, men det tages dog med som et optimeringsgrundlag, da en del af dem er de såkaldte 302-koder, hvilket fortæller søgemaskiner, at ressourcen kun er flyttet midlertidigt, hvilket kan have en indflydelse på ranking. Har man interesse i at læse videre om dette kan det gøres på https://moz.com/learn/seo/redirection

url parameters tab

Igen har vi her en kategori, som de facto ikke er skadelig for ranking rent teknisk, men det kan dog give et dårligt indtryk hos brugeren, hvis URL’en fremkommer uforståelig.

page title duplicate

I denne kategori har vi en reel faktor, som kan have stor indflydelse på, hvordan søgemaskiner rangerer websitet. Som altid er det dog en god idé at dykke lidt dybere og analysere og sætte det i kontekst til hjemmesidens design.

Ved at gøre dette står det i eksempel klart, at de duplicate Page Titles fremkommer grundet CMS-platformens måde at lave søgninger på.

Ud fra denne konklusion kan man vurdere, hvorvidt en sådan fane skal medtages i Excel rapporten. I dette tilfælde har vi bestemt os for at medtage den, blot for at pointere at de fejl, som Screaming Frog værktøjet finder, ikke altid er relevante for optimeringsprocessen.

page titles above 65 characters

I denne kategori fremgår alle de URL’er, som har en overskrift som er på over 65 bogstaver eller symboler. Optimeringspunktet her er, at Page Titles bør kortes ned, hvis det er muligt.

Best Practice inden for SEO er at holde overskriften på under 60-65 bogstaver/symboler, da søgemaskiner ellers kan finde på at afkorte titlen, hvilket i de fleste tilfælde er problematisk, da det er måden at vække læserens interesse i SERP (søgeresultaterne). Er man nysgerrig er der mere information at hente på https://moz.com/learn/seo/title-tag.

page titles below 30 characters

På den anden side har vi her et optimeringsgrundlag, da flere af URL’erne har en overskrift på mindre end 30 bogstaver eller symboler, hvorfor der kan fyldes mere på for at vække læserens interesse yderligere. Som altid skal det dog tages i en website-kontekst, og det er derfor ikke altid, at det gavner at skrive ekstra på ens Page Titles – der skal ligge en værdi bag ordene.

missing meta description tab

Meta Description er, som navnet antyder, en beskrivelse af hvad URL’en indeholder af indhold. Det er en relevant kategori at tage med som optimeringsfaktor, da det typisk er denne Meta Description, som vises i sammenhæng med Page Title i søgeresultaterne.

duplicate meta description

Her fremkommer alle de Meta Descriptions, som fremkommer flere gange på websitet. I dette tilfælde er det igen et resultat af måden som websitets CMS-platform behandler søgninger på.

meta description below 70 characters

Optimeringsgrundlaget findes her ved, at der kan fyldes mere ”kød” på beskrivelsen af den pågældende URL. Ligesom ved Page Titles 30- skal man dog være varsom og undgå at fylde unødvendig tekst på.

duplicate H1

At der findes duplicate H1 giver en mulighed for at optimere, da man ved at give hver side en unik H1 kan differentiere, hvilket gør det nemmere for søgemaskiner og kunder at finde ud af, hvad den enkelte URL handler om. Ved en i forvejen veloptimeret side er det typisk CMS-platformen, som får denne fejlgruppe til at fremkomme.

images missing alt text tab

Her fremkommer alle billede-URL’erne, der ikke har en alt-text tilknyttet. Det er en god idé at tilføje denne til ens billeder på websitet, da søgemaskiner ikke kan afkode et billede, medmindre der er en beskrivende tekst bag.

Specielt på hjemmesider med meget billedmateriale er det fordelagtigt at optimere her.

Step 2: Udfærdig analysen

Da man nu har en teknisk SEO rapport i form af et Excel ark kan man begynde at udfærdige den egentlige analyse, hvor man pointerer de forskellige fejlgrupper og kommer med løsningsforslag. Det kan ses som en forlængelse af forklaringerne af hver kategori fra afsnittet ovenfor, blot med flere eksempler samt endnu dybere analyse, for at sikre at kunden får det bedst mulige grundlag for at arbejde videre med optimeringen.

Herudover refererer vi i det skriftlige produkt til flere af stederne i Excel rapporten, således slutproduktet bliver flere forskellige bestanddele, der til sammen udgør en grundig analyse af det pågældende websites optimeringsmuligheder.

Vi håber at du har kunne drage nytte af denne guide, og at du nu har en bedre idé om, hvad en teknisk SEO Rapport indeholder.

Del denne artikel

Du ville måske også kunne lide

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere